fbpx

Zadáním bylo navrhnout dva samostatné rodinné domy na společném pozemku, využít terénu a orientovat domy co nejvýhodněji vzhledem k oslunění. Domy mají mít samostatný provoz a využívat vhodně výhod pozemku ke společnému bydlení, ale zároveň poskytovat dostatek soukromí a soběstačný provoz.


Dvojice domů je umístěna při severní hraně pozemku. Jejich hmoty jsou odlišeny barevně v odstínech světle a tmavě šedé. Výrazným prvkem jsou velká okna, propojující inteiér nejen se zahradou, ale i s výhledy do okolí a krajiny. Světlý dům je umístěn v nárožní poloze ulice, tmavý je více skrytý v zahradě.


Domy jsou od sebe posunuty v podélném a příčném směru tak, že mezi nimi vzniká komunikační prostor – schodiště. Odsazením se vytvoří okolo obou domů prostory s různou mírou intimity. Fasády domů navazující na zahradu se vzdálí natolik, aby zajišťovaly dostatečnou míru soukromí pro obě rodiny. Ve středním pruhu mezi domy je nad schodištěm navržena ocelová konstrukce. Slouží jako podpora pro ovíjivé rostliny, její součástí může být pohyblivá stěna, oddělující od sebe terasu domu a komunikační prostor. 

NÁZEV PROJEKTU

Dům pro dvě rodiny

Typologie

Architektura, Bydlení

Místo

Praha – Křeslice

Rok

2018 – 2021 

Status

Studie, Územní souhlas, Stavební povolení, Prováděcí dokumentace, Realizace

Klient

Soukromý

Design team

Jakub Med, Barbora Medová, Pavel Svoboda, Johana Šimčíková