fbpx

SPOLEČNĚ TVOŘÍME LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTOR

ARCHITEKTURA – URBANISMUS – KRAJINA

Jsme architektonické studio se zaměřením na veřejný prostor, architekturu, urbanismus a krajinu. Náš ateliér se začal začal formovat během společné práce na architektonických soutěžích, v průběhu stáží v českých a zahraničních ateliérech a rozvíjí se dál vlastními projekty se širokým záběrem.

 
Jsme med arkitekt – s architektem. Naše jméno znamená spolupráci architekta s klientem na společném díle. Spolupráce a vzájemná důvěra je pro nás základním kamenem každého projektu. Nabízíme cestu projektu ve spolupráci s námi, s architektem.

Vytváříme lepší životní prostor, věříme ve spojení architektury a krajiny.

 

 

[me: arkitekt] 
dánsky, norsky, švédsky
– s architektem

 

Soutěžíme

Jak porovnat svoji práci s ostatními? Jak si vyzkoušet svoje schopnosti v širokém měřítku projektů? Pravidelně se účastníme architektonických soutěží a jsme v nich úspěšní. Pokud ne, víme, kde se zlepšovat. Kde byla naše práce oceněna?

Jsme v kontaktu

Máme pracovní zkušenosti z Norska, Nizozemí a Belgie. Studovali jsme v zahraničí na univerzitách v holandském Wageningenu či na univerzitě v norském Oslu. Jsme v kontaktu se zahraničními ateliéry a stále se inspirujeme.

Inovujeme

Přidáváme do naší práce neustále nové nástroje. Dokážeme odkrýt budoucí výhledy, používáme dron. Dokážeme parametricky přizpůsobovat návrh svému okolí, využíváme parametrickou architekturu. Víme, jak bude stavba usazena na pozemku, používáme 3d tiskárnu.

Spolupracujeme

Rádi intenzivně spolupracujeme a  poznáváme nové specialisty, kteří obohacují projekty o svůj odborný náhled, řemeslnou šikovnost, grafickou přehlednost nebo uměleckou přidanou hodnotu.

Učíme

Zůstáváme v kontaktu se vzděláváním a univerzitami, našimi alma mater – Fakultou architektury ČVUT i katedrou Zahradní a krajinné architektury ČZU, kde pomáháme s výukou. Spolupracujeme, učíme, účastníme se výzkumu a dále se vzděláváme.

Zkoumáme

Jak navrhovat trvale udržitelné prostory na základě modro-zelené infrastruktury? Jak navrhovat města přátelská k různým skupinám, například k  dětem? Sami se podílíme na výzkumu a zapojujeme se do interaktivních výstav.

Náš tým.

Společně se zabýváme architekturou, urbanismem a krajinou.

Novinky v projektech.

Na čem právě pracujeme?