fbpx
Koncept

Navrhovaný objekt je urbanisticky propojen pomyslnou osou nového hřbitova s rybníkem. Okolí nové síně tvoří krajinářsky řešený prostor, který postupně přechází v plnohodnotný veřejný prostor města. Nová síň pracuje s principem komponované scény a rozptýleného světla prostupujícího vegetací. Akt rozloučení tak v pozadí doprovází atmosféra smíření, tiché jistoty a naděje i útěchy.

 

Architektonicko-urbanistické řešení

Architektonické řešení nového pietního prostoru usazuje objekt v rámci širšího kontextu města, pobřežního prostoru rybníka a propojuje prostory stávajícího a budoucího hřbitova. Navrhované řešení je založeno na principu dvou os – stávajícího a nového hřbitova a propojení pěších tras kolem rybníka a nového hřbitova s hlavní vstupem z ulice Sportovní. Zvolené usazení objektU plně respektuje uliční čáru. Umístění hlavní fasády, vstupu a navazující příchozí cesty tvoří městotvorný prostor, který je přirozeně propojen s okružní cestou kolem rybníka. Objekt je usazen na ose spojující síň s novým hřbitovem. Podél objektu vede pěší cesta na kterou jsou napojeny přidružené hřbitovní prostory – rozptylová loučka, kolumbária, malé hroby a rodinné hrobky. Urbanistický návrh nového hřbitova nabízí nové propojení se stávající zástavbou a důstojný vstup do obou hřbitovních celků.

 

Ranní paprsky se odráží od hladiny Cihlářského rybníka skrze listy olší a vrb. Pomalu se schází smuteční hosté a mezi nimi ve větru tančí stíny drobných lístků. Do atria sestupují přes koruny stromů rozptýlené paprsky světla, povzbuzující příchozí k zastavení, vzpomínkám. Čas zde plyne trochu jinak. Hosté vstupují do hlavního auditoria, kde světlíky prosvítá rozptýlené světlo nebeské klenby a zahradou prosvítá do místnosti naděje.

NÁZEV PROJEKTU

Nová smuteční síň se hřbitovem

Typologie

Architektura, urbanismus, krajinářská architektura

Místo

Nové Město na Moravě

Rok

2022

Status

Architektonicko-krajinářská soutěž

Design team

KISSKISS.STUDIO

MED ARKITEKT

Jakub Med, Johana Šimčíková