fbpx

Cílem záměru je vytvořit pobytové prázdninové místo využitelné nejen přímo pro rodinou, ale i širší okruh návštěvníků – přátele, širší rodinu a popřípadě i zaměstnance. Na pozemku s unikátním výhledem na zapadající slunce nad mořskou hladinou a kamenitým pobřežím mořského zálivu by měly být umístěny objekty pro soukromou relaxaci, sport, ale i společné prostory pro pobyt a prázdninový program. Domy by měly citlivě navazovat na krajinu pobřeží a budoucí zahradu. Součástí zadání je možnost využití různého programu využití společných i soukromých prostorů.


Stavba je umístěna do krajiny tak, aby citlivě navazovala na stávající krajinu skalnatého pobřeží, do terénu stoupajícího od moře. Navazuje na mořské pobřeží a zůstává jeho součástí, včetně výhledů na moře, do zálivu i pohledů směrem na pozemek, vychází z vápencových skal a zvětralého štěrku, vzniklých a tvarovaných činností moře. Stavba vychází z archetypů místních staveb – palácových staveb antické kultury, i drobných lokálních kamenných staveb a zídek. U všech objektů jsou navrženy zelené střechy s pokryvem podobným ploše zahrady tak, aby nerušily při pohledu shora a stávaly se součástí zahrady i krajiny.

NÁZEV PROJEKTU

Letní vila u moře

Typologie

Architektura, Bydlení, Zahrada

Místo

Chorvatsko

Rok

2020 – 2021 

Status

Studie

Klient

Soukromý

Design team

Jakub Med, Johana Šimčíková