fbpx

Studie se zabývá veřejným prostorem a jeho měnícím se provozem v horské lokalitě v průběhu roku. Lokalita Spáleného Mlýna je výchozím bodem pro turistické aktivity – zimní i letní a současně zde probíhá několik dalších typů provozu. Využít potenciálu této, ač ne zcela původní, ale také výrazné historické budovy, je jednoznačně pozitivním krokem. Budova hotelu Spálený Mlýn by se tímto mohla stát výchozím zázemím pro turisty. Pokud to nebude možné, je třeba vytvořit nové drobné stavby, které by zabezpečovaly pro turisty základní hygienickou funkci, informace o celé širší lokalitě (historie, kultura, aktuální aktivity), drobný prodej, občerstvení. A také zázemí pro turisty během špatného počasí či pro relax po skončení turistických či sportovních aktivit. Tyto funkce mohou být integrované v objektu správce parkoviště, který může být dimenzován pro různé potřeby. Je třeba, aby zde do budoucna vzniklo takové místo, které splní požadavky na centrální a přehledný prostor a místa pro nástup na turistické trasy. 

 

‚Vyhlídky do krajiny jsou vyjímečné tématikou Maloúpské krajiny. Základem je kvalitní zpracování materiálů, využití lokálních a přírodních materiálů jako je kámen nebo dřevo. Architektura je partnerem či citlivým průvodcem a vytváří
udržitelný a ekologický mobiliář v kontextu udržitelnosti turistického ruchu. Mobiliář i drobné architektury mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality.“

NÁZEV PROJEKTU

Veřejné prostory v Malé Úpě

Typologie

Urbanismus, Krajinářská architektura

Místo

Malá Úpa, Krkonoše

Rok

2020 – 2021 

Status

Územní studie

Klient

Veřejný

Design team

Dan Merta, Jakub Med, Jo Šimčíková

ve spolupráci s ateliérem A8000