fbpx

Projekt se zabývá návrhem předprostoru, navazujícího okolí a atria nového administrativního sídly firmy. Řešené území o rozloze 4 700 m2 se nachází v okrajové části města Brandýs nad Labem.

Lokalita řešeného prostoru se nachází na pravém břehu řeky Labe. Typickým rysem krajiny jsou rozlehlé světlé dubohabřiny, dále pak borovo–dubové lesy na pískách s vyšší hladinou spodní vody a fragmenty lužních lesů nížinných řek. Pro okolní krajinu je typický umělý rastr, který byl založen u hospodářských lesů a je pro místní lesy charakteristickým znakem. Výrazným momentem okolní krajiny je řeka Labe.

 

VSTUPNÍ PŘEDPROSTOR (SHADES OF WHITE)

Návrh je založen na respektu k architektonickým principům nového sídla jako koncepční, minimalisticky a moderně pojaté stavby tvořící centrální sídlo firmy. Návrh krajinářského řešení následuje podélný půdorys stavby. V tomto principu jsou navrženy v řadách střídající se stromořadí, která tvoří linie a odkazují na rastr lesů polabské krajiny. Jednotlivé řady stromů se místy potkávají a překrývají, což umožňuje vytvoření pohledové scény. V některých momentech jsou naopak stromy vynechány a umožňují tak průhledy do exteriéru z vnitřních prostor budovy. Stromy doplňují řady okrasných travin s výsadbou trvalek odkazující na paletu bílých fasádních odstínů Baumit. Většina plochy je tvořena udržovaným parkovým trávníkem sjednocující prostor v zeleném koberci. Předprostor a okolí budovy, společně s vnitřním atriem, jsou navrženy jako minimalisticky řešené prostory. Cílem úprav je zanechat dojem reprezentativního, ale především příjemného prostoru.

 

BAREVNÉ ATRIUM

Výsadby trvalek v ploše atria jsou oproti exteriéru navrženy jako barevně dynamický prostor a reflektují paletu fasádních barev, které jsou vizitkou firmy. Je zelenou oázou, příjemným místem pro odpočinek a krátký pobyt. Díky architektonickému řešení je interiér propojen s touto zelenou zahradou skrz prosklenou fasádu kolem dokola. Prostoru dominuje pobytový terasa s barevným mobiliářem na kterou navazuje vodní prvek. V atriu jsou vysazeny tři vícekmenné stromy poskytující okrasný efekt po celý rok a velikostí dotvářejí prostor v lidské měřítku. Výsadby trvalek a travin navazují na exteriér a jsou navrženy v liniích tak, aby z každého směru pohledu byl pohled atraktivní. Atrium je navrženo jako intenzivní plocha, dynamická kvetením a okrasným aspektem během celého roku. Záměrem je tudíž ponechání suchých rostlin v zimních měsících. Během roku se prostor mění – jarní cibuloviny postupně vystřídají trvalky s obdobím květu od března do listopadu.

Pobytová funkce je podpořena barevným mobiliářem, který je umístěn na dvou terasách – v atriu a na terase galerie.

NÁZEV PROJEKTU

Areál firmy v Polabí

Typologie

Architektonicko-krajinářský návrh areálu

Místo

Brandýs nad Labem

Rok

2022-2023

Status

Krajinářská studie, prováděcí dokumentace, autorský dozor

Design team

sebastian nagy architects , s.r.o

Jo Šimčíková (krajinářské řešení)