fbpx

Město u Prahy, rovinný pozemek, zástavba rodinných domů se zahradami. Tématem je příchod do zahrady, pozvolné otevírání pohledu do jejího nitra a objevování. Zahrada je navržena jako postupně měnící se prostor. Hlavním úkolem návrhu bylo postupné hledání vhodného rozmístění prvků v zahradě, vytvoření komponovaného, atraktivního a místy tajemnějšího prostoru budoucí zahrady. Současně je dbáno na potřebné soukromí a vytvoření iluze daleko rozsáhlejšího prostoru zahrady než je skutečný stav. Jemné terénní modelace v záhonech tvoří v zahradě první, druhý a třetí plán. Koncepcí je obraz při pohledu z terasy a obývacího pokoje. Od hlavního pobytového trávníku až do hravých a tajemných míst mezi kopečky záhonů. Mezi stromy a keře. Inspirací pro výsadby je krajina v blízkém okolí a rostliny, které jsme v krajině poznali jako děti. Rostlinná skladba je také navržena s ohledem na postupně měnící se mikroklima a my se těšíme na její postupný vývoj.

 

‚Vyhlídky do krajiny jsou vyjímečné tématikou Maloúpské krajiny. Základem je kvalitní zpracování materiálů, využití lokálních a přírodních materiálů jako je kámen nebo dřevo. Architektura je partnerem či citlivým průvodcem a vytváří
udržitelný a ekologický mobiliář v kontextu udržitelnosti turistického ruchu. Mobiliář i drobné architektury mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality.“

NÁZEV PROJEKTU

Zahrada s travinami

Typologie

Zahrada

Místo

Černošice, Středočeský kraj

Rok

2020 – 2021

Status

Studie, Dokumentace, Realizace

Klient

Soukromý

Design team

Jo Šimčíková, Jakub Med