fbpx

Vlkov je vesnice ležící v zemědělské krajině úrodného Polabí. Vedení obce společně se svými obyvateli znovu narovnává zpřetrhané vazby s krajinou  obnovováním starých cest lemovaných alejemi. Navazuje na historickou stopu, kterou do krajiny obec, založená lokátorem uprostřed neprostupných hvozdů okolo 12.-13. století, otiskla.

 

V koncepci veřejných prostranstvích navrhujeme úpravy důležitých míst v obci – návsi, křižovatek, hasičské nádrže nebo nevyužívaného hřiště. Neméně důležitým tématem je rozhraní vsi a krajiny. Výchozí body do nejbližšího okolí, zpřístupnění a vytváření obytných míst uvnitř obce i v krajině. 

NÁZEV PROJEKTU

Koncepce veřejných prostranství obce Vlkov

Typologie

Veřejný prostor

Místo

Vlkov

Rok

2021-2022

Status

Územní studie

Design team

Petr Uhlík

Jakub Med, Jo Šimčíková

spolupráce Anna Veselá