fbpx

Prostor parkového náměstí se nachází v těsné blízkosti městského historického centra. Původně nepřehledný a špatně prostupný prostor je nově navržen jako parkové náměstí mezi dvěma školami, rondokubistickým gymnáziem a budovou Obchodní akademie. 


Výškově členitý prostor je členěn pomocí terénních zídek do tří úrovní, mlatového bosketu s volně rozmístěným mobiliářem, ústřední dlážděné kamenné plochy obklopené pobytovými schody a nejníže položené travnaté pobytové plochy.  Otevřený prostor by se měl stát živým veřejným prostorem, obohaceným činností obou škol. Současně je realizována rekonstrukce přiléhající Jirsíkovy ulice, ve shodném materiálovém řešení. Dlážděné plochy komunikace jsou doplněny o trvalkové záhony, vytvářející přívětivý parter okolním budovám. 

NÁZEV PROJEKTU

Prostor mezi školami

Typologie

Veřejný prostor

Místo

Pelhřimov

Rok

2021-2022

Status

Realizace

Design team

Jakub Med, Jo Šimčíková

Fotografie

Tomáš Hlaváček