fbpx

Srbsko je malebná vesnice nedaleko Karlštejna v CHKO Český kras. V roce 2018 jsme se úspěšně zúčastnili soutěže na návrh hlavních veřejných prostranství obce. V současnosti na ni navazujeme jednotlivými projekty. 


SOUTĚŽNÍ ABSTRAKT

Jak se dělá ves? Srbsko žije v současnosti svébytným společenským životem se silnou místní komunitou. Cílem je vytvořit sebevědomou soudobou platformu pro setkávání a společenský i kulturní život na vsi. Návrh zdůrazňuje usazení do jedinečného krajinného, historického i kulturního kontextu. Pracujeme se dvěma strategiemi – systémového komplexního řešení (hospodaření s vodou, práce s materiály, napojení na krajinu) a jednotlivými akupunkturními body zásahů. Tento přístup je možné uplatňovat nejen ve vymezeném území, ale i mimo něj. V prostoru vesnice, na jeho rozhraní  i v blízké mnohovrstevnaté krajině okolo sídla. Návrh se věnuje některým z problémů i mimo vymezené území, které jej zásadním způsobem ovlivňují a je vhodné je řešit v celkových souvislostech obce a krajiny. 


Jako návštěvníci vstupujeme symbolickou bránou do Srbska. Společný prostor vsi je sjednocen a vnímáme jeho společenský i reprezentativní charakter. Obdivujeme malebné břehy Berounky a procházíme se revitalizovaným korytem Bubovického potoka. Na chvíli sedáme a smáčíme ruce v ledové vodě. Na návsi usedáme na lavici, zdravíme místní a osvěžujeme se z pítka. Pokračujeme k našemu cíli. Uvažujeme, zda se večer nevrátíme, filipojakubský oheň na břehu Berounky musí být zážitek!

 

NÁZEV PROJEKTU

Veřejné prostory obce Srbsko

Typologie

Veřejný prostor, Architektura

Místo

Srbsko

Rok

2018–2021

Status

Soutěž, Postupná realizace

Klient

Obec Srbsko

Design team

Jakub Med, Jo Šimčíková, Barbora Medová, Pavel Svoboda